Fysiotherapie voor bedrijven

FKFysio actief op de preventie van werkgerelateerde klachten. Er wordt met name gewerkt aan de duurzame inzetbaarheid van het personeel. Dit kan door een scan te doen van de werkplek, het ontwikkelen van inzicht in het werkvermogen van het personeel en de begeleiding bij re-integratie bij ziekteverzuim aangaande musculoskeletale klachten. FKFysio is licentiehouder van de work ability index (WAI) en heeft kennis van het huis van werkvermogen. De combinatie fysiotherapie en re-integratie heeft een innovatief karakter en zorgt voor snelle terugkeer naar het werk waarbij de werknemer zowel fysiek als mentaal weerbaar is

Door mogelijkheden te bieden om aan de beweegnormen te kunnen voldoen kan u als bedrijf ervoor zorgen dat het verzuim daalt. Ook kan worden gekeken naar de werkomgeving zelf, zo kan een verkeerde stoel chronische rugpijn in stand houden. Ook kan een bepaald tijdsrooster te belastend zijn voor een oudere werknemer. Fysiotherapie voor bedrijven is een totaaloplossing die uitkomst biedt in het behalen van de fysieke activiteitennorm, maar ook kijkt naar ergonomie op de werkplaats. Daarnaast is het mogelijk om de fysiotherapeutische interventies in te zetten voor ontspanning na zware werkzaamheden en bij het geval van revalidatie als er sprake is van fysieke klachten. Naast de preventieve aspecten -die met name door de beweegnorm, een ergonomische werkplek en een juiste werkhouding- is er de mogelijkheid tot re-integratie na een lange tijd afwezigheid.

Aanbod fysiotherapie voor bedrijven

Duurzame inzetbaarheid

Juist gestelde verwachtingen leveren betere resultaten op. Dit geldt ook voor de verwachtingen van de werkgever over uitgevoerde werkzaamheden door werknemers. Dit kan betekenen dat verwachtingen moeten worden bijgesteld gedurende een loopbaan. Parameters die hier inzicht in kunnen geven zijn onder andere vragenlijsten en kracht en conditiemetingen. FKFysio levert advies, geeft inzicht in de huidige situatie en voert veranderingen door die duurzame inzetbaarheid van werknemers tot gevolg hebben.

Ergonomie op de werkplek

Aandacht voor de werkplek is vaak gericht op het instellen van stoelhoogtes en andere instelbare kantoormeubilair. FKFysio neemt dit ook in acht maar wil graag een stap verder gaan door te kijken naar zitduur, afwisseling in houding en spierspanning tijdens werkzaamheden. Na een screening volgt een rapport en kan desgewenst advies gegeven worden.

Preventie ziekteverzuim

Bij ziekteverzuim lijden beide partijen. De werkgever zal zijn werknemer moeten missen en de werknemer is ziek. In sommige gevallen is re-integratie noodzakelijk. In lichtere gevallen is dit niet nodig. FKFysio richt zich met name op het voorkomen van ziekteverzuim, dit kan in de rol van adviseur maar ook door preventieve maatregelen te treffen die ziekteverzuim verminderen.

 Beweegnorm

Het behalen van de beweegnorm is bij sommige beroepen erg lastig en bij andere beroepen is er weer sprake van een overschrijding. FKFysio brengt in kaart hoe de huidige beweegnorm is onder werknemers en faciliteert in activiteiten om de norm te halen.

R-I&E fysieke belasting

De risico-inventarisatie en evaluatie is een noodzakelijk document die voor elke organisatie verplicht is op te stellen. Hierin staan de risico’s waaraan werknemers worden blootgesteld tijdens werkzaamheden. FKFysio zorgt voor uw inventarisatie van fysieke belasting

Re-integratie

Bij een lage fysieke belastbaarheid is fysiotherapie een gewenste interventie om weer een het werk te kunnen komen. Re-integratie bij FKFysio is een traject waarbij er wordt gezocht naar een duurzame oplossing in nauwe samenwerking met de werkgever.

Benieuwd wat FKfysio voor uw bedrijf kan betekenen? Neem via onderstaand formulier contact op.Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

Afspraak met FKFysio